Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 29 2015

6348 b3f1

Reposted fromApothescarie Apothescarie viaszszsz szszsz

April 17 2015

ADreamer
1843 2a93 500
Reposted fromorety orety viamajkey majkey

April 08 2015

ADreamer
Reposted fromSpecies5618 Species5618 viasarkastyczna sarkastyczna

March 28 2015

ADreamer
6671 b413
Reposted frommistic mistic

March 21 2015

ADreamer
5054 30a8
Reposted fromagnieszka111213 agnieszka111213

March 16 2015

ADreamer
3844 6dd4
Reposted fromkikkeer kikkeer viamajkey majkey

March 15 2015

ADreamer
ADreamer

March 07 2015

ADreamer
Czy ty nigdy nie miewasz takich dni, kiedy nie chcesz spotykać nikogo miłego? Żebyś nie musiał się zachowywać jak cywilizowany człowiek?
— Richard Russo "Prawy człowiek"
Reposted fromaudioair audioair viapuella puella
ADreamer
Mężczyźni nie traktowali jej poważnie, dopóki ich nie zabiła, ale wtedy to już naprawdę nie miało żadnego znaczenia.
— Terry Pratchett - Blask fantastyczny
Reposted frompuella puella
ADreamer
8760 3483 500
ADreamer
3296 dbf6 500
Reposted fromenna-music enna-music viapuella puella
ADreamer
Odległość nie jest miarą oddalenia.
— Antoine de Saint-Exupéry
Reposted fromonlooker onlooker viapuella puella
ADreamer
Nie czekaj, aż będzie łatwiej, prościej, lepiej. Nie będzie. Trudności będą zawsze. Ucz się być szczęśliwym tu i teraz. Bo możesz nie zdążyć. 
Reposted frommeiren meiren viapuella puella
ADreamer
3706 33b6
Reposted frombunnywhite bunnywhite viamajkey majkey

February 18 2015

ADreamer
3747 3777
Reposted fromnimble nimble viazarazwracam zarazwracam

February 10 2015

ADreamer
9295 4dce 500
Suit up.
Reposted fromhydrosphere hydrosphere viaphotoola photoola

February 09 2015

ADreamer
– Szczerze? Jestem zmęczona. Facet roześmiał się. – Niedługo świt – przypomniał. Potrząsnęłam głową. – Nie chodzi mi o takie zmęczenie. – To o jakie? – O takie… Takie prawdziwe, dogłębne. Takie, którego nie możesz odespać. Jestem zmęczona… byciem. Milczał przez dłuższą chwilę, a potem zwolnił i kątem oka dostrzegłam, że patrzy na mnie. – Nie okazujesz tego – powiedział. – Nie okazuję wielu rzeczy. Kolejne trzy kroki w absolutnej ciszy. – To pewnie też jest męczące.
— Cora Carmack, Coś do ocalenia
Reposted frommefir mefir viasarkastyczna sarkastyczna
ADreamer
5603 a4b8
Reposted frompunkahontaz punkahontaz viasarkastyczna sarkastyczna

January 29 2015

ADreamer
6377 d956
Reposted from21gramow 21gramow viadraia draia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl